VIN: Sprawdź sumę kontrolną

Norma ISO 3779, która określa strukturę numeru VIN pojazdu, zaleca umieszczenie na 9. pozycji sumy kontrolnej VIN (numer kontrolny, numer weryfikacyjny) – liczby obliczonej na podstawie algorytmu określonego przez normę, której wartość zależy od wartości wszystkich pozostałych znaków w VIN. Suma kontrolna pozwala przeciwdziałać legalizacji przez złodziei samochodów z błędnymi numerami rejestracyjnymi (zmiana którejkolwiek z cyfr w VIN powoduje zmianę sumy kontrolnej, ale z reguły złodzieje jej nie przeliczają) oraz obliczać błędne numery nadwozia przy ręcznym wprowadzaniu ich do baz danych. Norma zawarta w tej części jest obowiązkowa tylko w USA i Kanadzie. W związku z tym wszystkie pojazdy przeznaczone do sprzedaży na kontynencie północnoamerykańskim muszą mieć w 9. pozycji cyfrę kontrolną, co można sprawdzić na tej stronie. W Europie to zalecenie normy nie jest obowiązkowe i producenci z reguły albo wykorzystują pozycję 9 do wskazania jakiejś dodatkowej cechy samochodu, albo umieszczają tam stały znak: „0” (bardzo popularne u producentów japońskich) lub „Z” (Volkswagen, Audi). Są jednak wyjątki – samochody BMW mają identyczną strukturę VIN niezależnie od rynku sprzedaży.

W przypadku 9. pozycji sumy kontrolnej dozwolone są tam następujące wartości: cyfry 0…9 lub X. Jeśli na 9. pozycji znajdzie się jakikolwiek inny znak, to ten VIN nie przejdzie kontroli. Jeśli jest to VIN samochodu przeznaczonego na rynek północnoamerykański, to albo został skopiowany z samochodu z błędami, albo przepisany.

Ale uwaga: jeśli VIN zawiera sumę kontrolną, ale samochód był montowany z zestawu SKD (dotyczy to zwłaszcza montażu „śrubokrętów” w krajach WNP), to VIN naniesiony na karoserię staje się tylko numerem nadwozia, a montażysta przypisuje mu swój nowy VIN, który umieszcza na dodatkowej tabliczce na karoserii. W takim przypadku najczęściej WMI (kod identyfikacyjny producenta) w „starym” VIN zostaje zastąpiony kodem montażysty, a pozostałe znaki od 4 do 17 zostają przeniesione bez zmian. Dlatego w takim VIN suma kontrolna nie będzie obliczona poprawnie – trzeba wziąć „stary” VIN i sprawdzić.

Przykład obliczenia sumy kontrolnej:

weźmy VIN, na przykład JHMCM56557C404453, i wypełnijmy poniższą tabelę:

Position VIN 1 2 3 4 5 6 7 8 CHK 10 11 12 13 14 15 16 17
VIN J H M C M 5 6 5 5 7 C 4 0 4 4 5 3

Zamień litery na cyfry zgodnie z tabelą:

Letter A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z
Numerical equivalent 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 9 2 3 4 5 6 7 8 9

I wypełnij poniższą tabelę, gdzie dla każdej cyfry VIN podano jej „wagę”:

Position VIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Weight 8 7 6 5 4 3 2 10 CHK 9 8 7 6 5 4 3 2
Numerical equivalent 1 8 4 3 4 5 6 5 CHK 7 3 4 0 4 4 5 3

Zsumuj iloczyny każdego znaku VIN przez jego „wagę”:
18 + 87 + 46 + 35 + 44 + 53 + 62 + 510 + 79 + 38 + 47 + 06 + 45 + 44 + 53 + 32 = 368
Oblicz najbliższą najmniejszą całkowitą wielokrotność liczby 11:
368/11 = 33.5
33 * 11 = 363
Różnica między wynikiem z kroku 5 a najbliższą najmniejszą całkowitą wielokrotnością liczby 11 jest zapisana w dziewiątej cyfrze VIN:
CHK = 368 – 363 = 5
Jeśli CHK = 10, to „X” (rzymskie 10) jest zapisane w 9 pozycji VIN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.